Saturday, 27 October 2018

Rajvir Jawanda Live- SIR NAME from Bhagupur | Ajay Shastri & Sukhi Sahot...

Rajvir Jawanda Live from Punjab | Ajay Shastri & Sukhi Sahota | BCR NEWS

Rajvir Jawanda Live- YAARI Song from Punjab | Ajay Shastri & Sukhi Sahot...

Rajvir Jawanda Live Banda Bojh He jahan Te | Ajay Shastri & Sukhi Sahot...

Rajvir Jawanda Live- SHANDAAR Song from Punjab | Ajay Shastri & Sukhi Sa...

Deep Shahnaz live- Raajinaama Nahi Karna | Ajay Shastri & Sukhi Sahota |...

Harcharan Preet Live from Punjab | Ajay Shastri & Sukhi Sahota | BCR NEWS

Harcharan Preet Live- Apna Punjab | Ajay Shastri & Sukhi Sahota | BCR NEWS

Harcharan Preet Live Mouka | Ajay Shastri & Sukhi Sahota | BCR NEWS

Harcharan Preet Live - Suchcha Summa | Ajay Shastri & Sukhi Sahota | BCR...

Deep Shahnaz live- BIGDI BANAA DE | Ajay Shastri & Sukhi Sahota | BCR NEWS

Harcharan Preet Live - Kih Banu Duniya Da | Ajay Shastri